Vindmålinger for Molde sentrum               (teknisk)
-Vindhastighet er i m/s.
-Vindretning er i 0-359 grader (0 = nord, 90 = øst, 180 = syd, 270 = vest).
-Gjennomsnitt, minimum og maksimum er for perioden siden forrige logging.
-Temperatur er i celsius grader.

Dato og klokkeslettHastighet
siste (m/s)
Hastighet
snitt (m/s)
Hastighet
min (m/s)
Hastighet
maks (m/s)
Retning
siste (º)
Retning
snitt (º)
Retning
min (º)
Retning
maks (º)
Temp
(ºC)